Paper-diruari azken agurra

Maria Valvanuz Garcia-Saguar Perez

Proiektu honek paper-diruari agur bat proposatzen dio, ordainketa-modu berrien agerpenaren ondorioz izan daitekeen desagerpena kontuan hartuta, hileta-erritoaren eta naturaren itzuleraren ideietan oinarrituta, ziklo baten amaierako dolua prozesatzeko modu gisa. Paper-dirua Txinan sortu zen, eta masundoaren azaletik egiten zen. Beraz, kontsidera daiteke paper-diruaren bizi-zikloak zuhaitz honetan izan zuela jatorria. Horregatik, azken fase honetan ziklo natural hori itxi nahi da, paperezko dirua lurrera itzuliz. Modu honetan, proiektu honek 'azken txartela' aurkezten du, more paperean inprimatuta dagoena eta barnean zuhaitz bereko hazi bat barneratuta, lurperatzera gonbidatuz, eta horrela, Mulberry baten jaiotza sortuko da. Honek guztiak, azkenik, kutxaren amaiera eta ordainketa-sistemen elektroniko eta digitalen bidezko jarraipena sinbolizatzen ditu, aldi berean natura berreskuratzen den aldi berean.